Kraniosakrální biodynamika

Hippokrates a všichni v jeho škole věřili, že člověk je bytostí složenou z ducha, těla a duše žijící v rovnováze.
Tudíž zdravá mysl může sídlit jen ve zdravém těle.